> Entertainment Voir les archives> Concerten

Concerten

April 2017

zon 02/04/, zon 07/05

Kasteel Karreveld
lees meer

Mei 2017

din 02/05/, din 30/05

Classique ici !

Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek
lees meer

vri 05/05/, zat 06/05

the blue flamingo Guitar heroes

Karreveldkasteel - De Schuur
lees meer
Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek
Mommaertsstraat 4 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel : 02 415 86 03 | Email : contact@lamaison1080hethuis.be
Een initiatief van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en staat onder beschermheerschap van burgemeester en Schepenen, met de steun van de Federale Overheidsdients die verantwoordelijk is voor het Grootstedenbeleid, van de COCOF, en de Federatie Wallonië Brussel.

Recherche

MolenbeekTV

Newsletter


Nieuws


vri 25/03/2016