> Agenda > Imagine 1080# En avant les Jeunes!

don 03/05/ 18:00

Imagine 1080# En avant les Jeunes!


Één jaar na de lancering van het nieuwe project " Jeugd " door het Huis van Culturen, ondersteund met groot enthousiasme door Cocof, is het tijd om samen een eerste bestek opmaken.
Niet van tevoren gewonnen, heeft een eerste groep van een dertigtal jongeren een gezellige plaats gevonden in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, evenals inspiratiebronnen, een platform dat hun zelfvertrouwen en de kwaliteit van hun engagement versterkt en die hen helpen om zich beter op de arbeidsmarkt te positioneren door hen een eerste beroepservaring in de culturele sector aan te bieden.18.00 : Vernissages van de twee fototentoonstellingen.
    " Bruxelles Ici toi et moi "
    " Nieuwe talenten "

19.30 : " Fuzion " Demonstratie van trikseurs (dans en acrobatie)

19.45 : Toespraak en voorstelling van de werken die gerealiseerd werden met de jongeren door het vrijwilligerswerk, de artistieke coaching, de workshops.

20.40 : Projectie van de documentaire " Our Story " gerealiseerd door de jongeren van de ciné-foto’s workshop. Het beschrijft ons de grootste momenten van de workshop, zoals de ontmoetingen met perstekenaars (" Traits d'union - het samenleven in de perstekeningen ") en de expositie in Zwitserland.

20.50 : Demo van de GANS Muziekgroep

Op initiatief van Françoise Schepmans, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek bevoegd voor Cultuur, met de steun van Sarah Turine, Schepen van Sociale Cohesie en Interculturele Dialoog, en het Schepencollege.
Met de steun van Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Fadila Laanan, bevoegd voor Cultuur.

waar :

Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek

bij :

don 03/05/ 18:00

Tarief :

Gratis

September 2018

don 27/09, vri 28/09/ - don 25/10/2018

Tokyo Boys

Cafet'arts
Mael, Dalibor Ricky, Flint, Filip, Ronan, Thierry, Daniel Jean Alexander Laros, Vladyslav zijn modellen uit Servië, Verenigde Staten, Frankrijk, Schotland, ze poseren voor merken zoals Gucci, YSL en Dior . Ze zijn tussen 18 en 21 jaar oud, en voor hun werk moeten ze veel reizen. Naar New York, Tokyo, Parijs, Londen. Daar blijven ze drie tot zes maanden en dan vertrekken ze weerlees meer

vri 28/09/ 18:30

Skanderbeg Héros national albanais

Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek
lees meer
Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek
Mommaertsstraat 4 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel : 02 415 86 03 | Email : contact@lamaison1080hethuis.be
Een initiatief van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en staat onder beschermheerschap van burgemeester en Schepenen, met de steun van de Federale Overheidsdients die verantwoordelijk is voor het Grootstedenbeleid, van de COCOF, en de Federatie Wallonië Brussel.

Recherche

MolenbeekTV

Newsletter


Nieuws

Facebook Suivez nous sur Facebook