> Agenda > La Rose Blanche

zon 18/11/ 15:00, zon 18/11/2018

La Rose Blanche

Café " La Rose Blanche’ in Molenbeek is al 45 jaar in handen van de familie Karassavidis. Dit volkscafé is een levensader die historische migrantengemeenschappen van de buurt verbindt. Het nieuws van de dreigende sluiting van het café zet regisseur Kris Kaerts aan tot actie. In het bonte gezelschap van " L’Amicale de la Rose Blanche " maakt hij deze unieke mikrokosmos op feestelijke wijze zichtbaar.

Production: Polynikis
Montage: Wilbur Lemson

waar :

Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Molenbeek

bij :

zon 18/11/ 15:00
zon 18/11/ 18:00

Tarief :

5 euro

Reservatie verplicht

November 2018

zon 18/11/ 11:00

woe 21/11/ - vri 21/12/2018

Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek
Mommaertsstraat 4 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel : 02 415 86 03 | Email : contact@lamaison1080hethuis.be
Een initiatief van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en staat onder beschermheerschap van burgemeester en Schepenen, met de steun van de Federale Overheidsdients die verantwoordelijk is voor het Grootstedenbeleid, van de COCOF, en de Federatie Wallonië Brussel.

Recherche

MolenbeekTV

Newsletter


Nieuws

Facebook Suivez nous sur Facebook